IV Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii

04 stycznia 2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Uprzejmie informujemy, że 2.02.2018 w Bydgoszczy, odbędzie się IV Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii. Program spotkania jest poświęcony aspektom żywieniowym w leczeniu nowotworów złośliwych z zakresu onkohematologii, onkologii klinicznej, chirurgii, radioterapii i innych. Spotkanie ma interdyscyplinarny charakter. Ponadto uczestnicy będą dysponować możliwością aktywnego udziału za pomocą systemu do głosowania.

Wszystkie informacje są dostępne na stronie sympozjum http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!