„Drzwi Otwarte” w Centrum Onkologii

17 stycznia 2018

W dniu 3 lutego 2018, w odpowiedzi na Apel Polskiej Unii Onkologii, w związku ze zbliżającymi  się obchodami  18 Światowego Dnia Walki z Rakiem zapraszamy na  „Drzwi otwarte” w Centrum Onkologii. Impreza odbędzie się w godzinach od 09:00 do 13:00 w holu Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia ( budynek D ).

W trakcie odbędą się:

  • przesiewowe badania mammograficzne ( dla pań w wieku 50-69 lat, raz na dwa lata)
  • pomiar poziomu glukozy w surowicy krwi i ciśnienia tętniczego krwi – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko – Powiatowy w Świeciu
  • ewentualny pomiar masy i składników ciała
  • dermatoskopowa ocena znamion skórnych – dr Tomasz Mierzwa
  • rejestracja badań kolonoskopwych
  • stanowisko NFZ – możliwość uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjent( ZIP ), informacje o programach profilaktycznych
  • stanowisko ZUS – informacje dotyczące świadczeń krótkoterminowych: zasiłków chorobowych, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych oraz długoterminowych: rent z tytułu niezdolności do pracy i emerytur, będzie również możliwość założenia konta na platformie Usług Elektronicznych PUE
  • stanowisko informacyjno-edukacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy – m.in. pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, profilaktyka uzależnień.

Dodatkowe informacje w Sekretariacie Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia pod numerem telefonu (52) 374 32 38