Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Rak płuca jest głównym problemem, którym zajmuje się Zespół Oddziału. Prowadzimy także leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do płuc (w tym z użyciem lasera), diagnostykę inwazyjną guzów klatki piersiowej oraz węzłów chłonnych śródpiersia. Cieszymy się dużym zaufaniem pacjentów. Każdego roku w oddziale hospitalizowanych jest ok. 1300 osób.

Od 2002 r. na bazie Oddziału funkcjonuje Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum UMK. Główne zainteresowania badawcze Zespołu Kliniki to zastosowanie badań molekularnych w leczeniu celowanym chorych na raka płuca, tzw. personalizowana onkologia.

Rozumiemy potrzeby naszych Pacjentów:

  • umożliwiamy dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki obrazowej: usg, tomografii komputerowej, magnetycznego rezonansu jądrowego, badań izotopowych, PET-CT, PET-MR, a także do diagnostyki endoskopowej: bronchoskopii, bronchoskopii AFI, biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą usg (EBUS-TBNA) i innych.
  • stawiamy na małoinwazyjne techniki leczenia- aż 25% operacji radykalnych jest wykonywanych tymi metodami- dzięki temu chorzy szybciej wracają do zdrowia, nie odczuwają tak silnego bólu, jak przy tradycyjnych zabiegach, zmniejsza się także prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań,
  • wyróżniamy się na tle innych oddziałów torakochirurgicznych w kraju- wykonujemy operację usunięcia płata płucnego techniką VATS,

Koordynator Oddziału
dr n. med. Maciej Dancewicz

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. JANUSZ KOWALEWSKI 

Kierownik Opieki Medycznej
mgr Ewa Madajewska

Nasi lekarze