Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

Na oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy prowadzimy głównie leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych kobiecych narządów płciowych (raka jajnika, endometrium, szyjki macicy, sromu i pochwy). Dobra organizacja naszej pracy pozwala nam na bieżąco przyjmować pacjentki ze zdiagnozowanym nowotworem.

Ścieżka pacjentki na Oddziale Ginekologicznym:

 1. Kwalifikacja do leczenia – jest prowadzona przez komisję interdyscyplinarną. W jej skład wchodzą następujący specjaliści: radioterapeuta, onkolog kliniczny i ginekolog onkologiczny. Komisja kwalifikuje chore w każdą środę od godz. 9.00 w gabinecie 137 w Poliklinice. Rejestracja na komisje odbywa się na bieżąco, wszelkie informacje o pracach interdyscyplinarnego zespołu dostępne są pod numerem 52 374 33 94.
 2. Opracowanie schematu leczenia - w czasie trwania komisji zostaje zaplanowane leczenie skojarzone. Ustala się z czego składać się będzie terapia w danym przypadku, czy z radioterapii, chemioterapii, zabiegu operacyjnego/chirurgicznego, czy też ze wszystkich wyżej wymienionych.
 3. Hospitalizacja - pacjentki zakwalifikowane do leczenia chirurgicznego są na bieżąco przyjmowane na oddział ginekologii onkologicznej w celu wykonania zabiegu. Przyjęcie na oddział po dopełnieniu formalności w izbie przyjęć odbywa się w punkcie pielęgniarskim.
 4. Zabiegi operacyjne - wykonywane są codziennie od godz. 8.00 do 19.00. Operacje przeprowadza wielospecjalistyczny zespół. W jego skład wchodzi specjalista ginekolog onkolog i chirurg onkolog. Po zabiegu operacyjnym chore spędzają pierwsza dobę w sali pooperacyjnej wyposażonej w aparaturę pozwalającą na wzmożony nadzór.
 5. Kontynuacja leczenia - po zabiegu operacyjnym na oddziale ginekologii onkologicznej pacjentka przekazywana jest do dalszego leczenia skojarzonego: chemioterapii lub radioterapii do innych komórek Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 6. Opieka pooperacyjna - prowadzona jest w ramach poradni przyklinicznej.

Jesteśmy wyspecjalizowani w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych i wykonujemy w pełnym zakresie operacje stosowane w ginekologii onkologicznej, w tym następujące zabiegi:

 • hysterektomię radykalną,
 • limfadenktomię miedniczną i okołoaortalną,
 • wielonarządową resekcję – czyli zabieg całkowitej cytoredukcji, wykonywany u chorych w zaawansowanym raku jajnika,
 • zmodyfikowane wytrzewienie tylne (MPE),
 • vulwectomię radykalną,
 • całkowite wytrzewienie, wykonywane w przypadku wznowy raka szyjki macicy po radiochemioterapii,
 • poszerzone usunięcie przymacicz (LEER),
 • u kobiet z rakiem endometrium zabiegi hysterektomii, ovariektomii i limfadenektomii wykonuje się laparoskopowo.

Komisja Interdyscyplinarna

Wszelkie informacje o pracach interdyscyplinarnego zespołu Centrum Onkologii w Bydgoszczy dostępne są pod numerem telefonu 52 374 33 94

 

 

Koordynator Oddziału
prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek

Kierownik Opieki Medycznej
dr n. o zdr. Aleksandra Mazur

Nasi lekarze