Poliklinika

Poliklinika Centrum Onkologii w Bydgoszczy to 15 poradni specjalistycznych.

Podczas pierwszej rejestracji Pacjentowi zakładana jest kartoteka. Istnieje możliwość jej założenia przez telefon, jednak przy pierwszej wizycie Pacjent będzie proszony o uzupełnienie niezbędnych informacji w Biurze Obsługi Pacjenta. W tym celu potrzebny będzie dowód osobisty.
 
Pacjenci dzień przed planowaną wizytą otrzymują wiadomość sms z przypomnieniem o konsultacji w poradni. Informacje o godzinach pracy poradni z nazwiskiem przyjmującego lekarza oraz listą ID zarejestrowanych pacjentów wyświetlają się na monitorach znajdujących się nad drzwiami do gabinetów.
 
Biuro Obsługi Pacjenta znajduje się w budynku głównym Centrum Onkologii. Powstało po to, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z rejestracją. W BOP można uzyskać informacje o sposobie przygotowania się do badań diagnostycznych, odwołać lub przełożyć wizytę, uzupełnić kartotekę. Osoby, które chcą otrzymać uwierzytelnioną kserokopię dokumentacji medycznej powinny z tygodniowym wyprzedzeniem złożyć pisemny wniosek, albo poprosić telefonicznie o jej przygotowanie.

Biuro Obsługi Pacjenta

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
tel. (052) 374 38 88
 
Kiedy kartoteka jest już założona Pacjent otrzymuje numer ID, który jest jego „wizytówką” w Centrum Onkologii. Podaje się go przy kolejnych rejestracjach, poza tym z ID związana jest historia leczenia oraz wykaz podawanych leków. Natomiast z numerem PESEL kwestie ubezpieczeniowe.
 
Do Polikliniki Centrum Onkologii można zarejestrować się:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 w RECEPCJI w budynku Polikliniki
 • telefonicznie za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Medycznej.
Telefoniczna Informacja Medyczna jest dużym ułatwieniem dla osób spoza Bydgoszczy, które nie muszą przyjeżdżać do szpitala tylko po to, żeby umówić się na wizytę. Aby się zarejestrować wystarczy podać swoje ID lub numer PESEL. Za pośrednictwem Call Center można także uzyskać ważne informacje medyczne, przypomnieć termin wizyty oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do badań.

Telefoniczna Informacja Medyczna

poniedziałek – piątek 7.00 – 17.00
tel. (052) 374 31 10
 
Pacjent, który nie może przybyć na umówioną wizytę, powinien telefonicznie lub osobiście odwołać termin wizyty. Dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać ze zwolnionego miejsca!

Poradnie specjalistyczne

 • Poradnia Anestezjologiczna
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Genetyki Onkologicznej
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej z Komisją ds. Leczenia Nowotworów Wywodzących się z Kobiecych Narządów Płciowych
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Urologiczna 
 • Pracownia Audiometryczna
 • Pracownia Bronchoskopii
 • Pracownia EKG
 • Pracownia Holtera
Koordynator Polikliniki Centrum
dr n. med. Piotr Cisowski
(52) 374 32 64
 
Kierownik Opieki Medycznej
mgr Renata Matyjasek
(52) 374 32 86