Zakład Mikrobiologii

Zakład Mikrobiologii świadczy usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Specjalizujemy się w mikrobiologii medycznej i mikrobiologii farmaceutycznej.

Od 2015 roku jesteśmy w gronie laboratoriów medycznych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg normy PN-EN ISO 15189:2013-05, co potwierdza kompetencje naszego Zespołu do wykonywania badań ujętych w zakresie akredytacji Nr AM 010.

Diagnostyka mikrobiologiczna jest prowadzona w kierunku drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych i grzybów. Mikrobiologia farmaceutyczna obejmuje ocenę czystości środowiska wytwarzania i jałowości radiofarmaceutyków i cytostatyków.

Naszym celem jest rzetelne wykonywanie badań, z zapewnieniem ich jakości i wiarygodności, z zachowaniem poufności, niezależności i obiektywizmu, przez kompetentnych pracowników Laboratorium. Dostarczamy wyniki badań przydatne w profilaktyce, w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta, w możliwie najkrótszym czasie.

Wykonujemy badania mikrobiologiczne:

  • metodą klasyczną,
  • metodą zautomatyzowaną,
  • technikami biologii molekularnej (m ultiplex PCR, real tim e PCR).

Kierownik Zakładu
Koordynator ds. Mikrobiologii w Wytwórni Radiofarmaceutyków
dr n. med. Maria Szymankiewicz