Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej

Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej zajmuje się diagnostyką genetyczną z zakresu medycyny personalizowanej, badaniami wdrożeniowymi medycyny translacyjnej oraz biobankowaniem (m.in. krążące DNA nowotworowe, miRNA,).

Pod tymi tajemniczo brzmiącymi nazwami kryją się najnowocześniejsze metody diagnostyczne oparte na profilu molekularnym raka. Dzięki tego typu badaniom możemy dowiedzieć się, czy dana choroba będzie wrażliwa, czy oporna na konkretny rodzaj chemioterapii i zaproponować pacjentowi najskuteczniejsze dla niego leczenie (tzw. terapia celowana).

Dostarczamy niezbędnych informacji przy kwalifikacji pacjentów do terapii celowanej w leczeniu: raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka jelita grubego, czerniaka złośliwego, glejaka, nowotworów wywodzących się z limfocytów B, mięsaka Ewinga, nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).

Niezmiennie od ponad dwóch lat wiedziemy prym wśród laboratoriów europejskich!

Na sukces Zakładu oraz wysoką jakość świadczonych usług medycznych z zakresu genetyki składa się codzienna, rzetelna praca zespołu diagnostów – genetyków oraz ich ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w licznych międzynarodowych szkoleniach, warsztatach czy konferencjach naukowych.

Kontrola Jakości Badań Genetycznych

W celu zapewnienia wysokiej jakości badań molekularnych wykonywanych w IFM - Zakładzie Genetyki i Onkologii Molekularnej, w procesie diagnostycznym korzystamy jedynie z odczynników certyfikowanych CE-IVD. Ponadto wysoką jakość wykonywanych w Naszym Zakładzie badań może potwierdzić fakt, iż bierzemy udział w licznych krajowych oraz międzynarodowych kontrolach jakości. Pozytywna ocena każdorazowo potwierdzona jest uzyskanymi certyfikatami.

W 2014 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej kontroli jakości badań cytogenetycznych techniką FISH z oceną rearanżacji genu ALK. Spośród 116 laboratoriów biorących udział w kontroli jakości, jedynie 71% (82/116) laboratoriów przeszło ją pozytywnie. IFM - Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej uzyskał maksymalną ocenę, 100%. Średnia ocena laboratoriów, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości wyniosła 90%. W 2014 roku nasz zakład uczestniczył również w międzynarodowej kontroli jakości badań cytogenetycznych z oceną rearanżacji genu ALK Digital, w której brało udział 81 laboratoriów. IFM - Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej uzyskał maksymalną ocenę 100%, podczas gdy średnia ocena laboratoriów, które pozytywnie przeszły kontrolę jakości wyniosła 89%.

Jesteśmy również wieloletnimi uczestnikami krajowej kontroli jakości badań FISH HER2 i ALK, uzyskując same bardzo dobre rezultaty, co potwierdzają liczne certyfikaty.

w 2015 roku braliśmy udział w XI edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu Path Vysion FISH Her-2 oraz w IV edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu ALK FISH. W obu przypadkach otrzymaliśmy ocenę pozytywną potwierdzoną uzyskanymi certyfikatami. W 2016 roku Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej uczestniczył w kolejnej XII edycji Programu Zewnętrznej Kontroli Jakości Testu Path Vysion FISH Her-2 uzyskując pozytywny rezultat. W tym samym roku braliśmy udział w Międzynarodowej Kontroli Jakości ALK EQA Eurpean Society of Pathology 2016 uzyskując najwyższe noty za ocenę rearanżacji w genie ALK (18/18) oraz 3.75/4 punkty za raportowanie, co plasuje Nasz Zakład na wysokiej pozycji spośród laboratoriów, które pozytywnie przeszły tę walidację (93/113 laboratoriów, średnia ocena za wyniki ALK FISH 17.1/18 punktów, średnia ocena za raportowanie 3.38/4 punkty).

O doskonałej jakości naszych badań molekularnych wykrywania mutacji somatycznych świadczą liczne certyfikaty uzyskane podczas międzynarodowych walidacji. W 2014 roku podczas Międzynarodowej Kontroli Jakości RAS (KRAS, NRAS) w raku jelita grubego, EQA European Society of Pathology uzyskaliśmy najwyższą możliwą notę (20/20 punktów za wyniki genotypowania i 4/4 punkty za raport genetyczny nabytych zmian nowotworowych). Warto zauważyć, że średnia ocena jakości w 133 laboratoriach z Unii Europejskiej wykonujących analizy mutacji somatycznych w tkance nowotworowej była na poziomie 18.36/20 punktów z genotypowania i 3.3/4 punkty z oceny ostatecznego raportu genetycznego. W tym samym roku  Nasz Zakład brał również udział w Międzynarodowej Walidacji KRAS/NRAS (LMU Molecular Pathology 2014) uzyskując dobre wyniki potwierdzone certyfikatem Uniwersytetu Monachijskiego. W 2015 roku Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej brał udział w Międzynarodowej Kontroli Jakości EGFR, ESP Lung EQA 2015, uzyskując wyik 17.50/18 punktów za wyniki genotypowania oraz 3.5/4 punkty za rapaort genetyczny. Wyniki te uplasowały nas na wysokiej pozycji spośród 131 laboratoriów z Unii Europejskiej (średnia ocen 15.8/18 punktów za wynik genotypowania oraz 3.5/4 punkty z raportowania).

Kolejna kontrola jakości badań genetycznych EGFR i z cytogenetyki molekularnej FISH ALK w raku płuca, UK NEQAS for Molecular Genetics Lung cancer 2016-2017, potwierdziła najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Spośród 137 laboratoriów z całej Europy przystępujących do w/w oceny jakości osiągnęliśmy wybitny rezultat uzyskując maksymalną ilość punktów (24/24).

Ponadto wysoką jakość wykonywanych w Naszym Zakładzie badań molekularnych, genotypowania wirusa HPV potwierdzić może fakt, iż bierzemy udział w licznych międzynarodowych kontrolach jakości Human Papilloma Virus DNA EQA 2014, 2015 Programme. Pozytywna ocena każdorazowo potwierdzona jest uzyskanymi certyfikatami.

Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Marzena Anna Lewandowska, MBA