Zakład Radioterapii we Włocławku

Radioterapia jest jedną z głównych metod leczenia nowotworów. Jej zadaniem jest uszkadzanie komórek nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego. Dotychczas pacjenci naszej filii we Włocławku musieli pokonywać niemal 100 kilometrów, żeby skorzystać z tej techniki leczenia w Bydgoszczy. Jednak wszystko się zmieniło, gdyż już od 7 listopada 2016 roku rozpoczął swoją działalność nowo wybudowany Zakład Radioterapii we Włocławku, który znajduje się przy ulicy Łęgskiej 53. Powstał on zaledwie 300 metrów od Centrum Diagnostyczno-Leczniczego.

Konsultacje w Zakładzie Radioterapii we Włocławku odbywają się trzy razy w tygodniu w poniedziałek, wtorek i piątek od godziny 9:00. W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Zakładu.

Od stycznia 2017 roku Pacjenci w trakcie leczenia w Zakładzie Radioterapii we Włocławku będą mieli możliwość korzystania z darmowych miejsc noclegowych.

W Zakładzie Radioterapii we Włocławku będzie napromienianych rocznie ok. 700 – 900 pacjentów w systemie dwuzmianowym.

Planujemy realizację procedur radioterapii paliatywnej i radykalnej w następujących technikach

  • teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT)
  • teleradioterapia 3D konformalna niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)
  • teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)
  • teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym (2D)
  • teleradioterapia paliatywna

Planowane wyposażenie specjalistyczne:

  • dwa przyspieszacze liniowe wysokoenergetyczne,
  • symulator z opcją CT,
  • system zarządzania radioterapią,
  • stacje do planowania leczenia,
  • systemy dozymetrii.

Kierownik Zakładu
dr n. med. Małgorzata Zarzycka

Sekretariat Zakładu Radioterapii we Włocławku

tel.: (52) 374 36 80
tel. kom.: 576 954 156
fax: (52) 374 36 81