Oddział Kliniczny Onkologii

Na Oddziale Klinicznym Onkologii leczymy wszystkie nowotwory kwalifikujące się do chemioterapii. Są to najczęściej rak piersi, płuca, jelita grubego, żołądka, jajnika, jądra, pęcherza moczowego oraz chłoniaki/ziarnica, mięsaki i czerniak. Dokładamy wszelkich starań, żeby pacjenci, wymagający chemioterapii nie czekali na leczenie. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne w walce z nowotworem jest szybkie postępowanie, dlatego chory który z medycznego punktu widzenia potrzebuje chemioterapii natychmiast może ją otrzymać w dniu zgłoszenia.

Leczymy na światowym poziomie:

 • działamy interdyscyplinarnie- o terapii decyduje zespół specjalistów,
 • aktualizujemy swoją wiedzę i wdrażamy najnowocześniejsze metody leczenia,
 • prowadzimy badania kliniczne, dzięki czemu nasi pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych leków, nawet tych niezarejestrowanych w Unii Europejskiej,
 • mamy największe w Polsce doświadczenie w leczeniu chłoniaków T komórkowych oraz chłoniaków skóry,
 • specjalizujemy się w leczeniu raka piersi (duża liczba badań klinicznych) oraz płuca, a także nowotworów układu moczopłciowego. Mamy duże doświadczenie w terapii systemowej czerniaka złośliwego.

Każdego roku w oddziale hospitalizujemy około 6 tys. pacjentów, natomiast z ambulatorium chemioterapii (w trybie dziennym, bez noclegu) korzysta niemal 30 tys. osób.

Obecnie prowadzone w oddziale badania w fazie rekrutacji znajdują się na stronie Centrum Onkologii w zakładce Działalność naukowo-dydaktyczna.

Programy lekowe

W roku 2016 Oddział Kliniczny Onkologii prowadzi aż 18 zakontraktowanych programów lekowych, w tym:

 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • leczenie raka nerki
 • leczenie raka wątrobowokomórkowego
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • leczenie czerniaka złośliwego skóry
 • leczenie zaawansowanego raka żołądka
 • leczenie raka piersi
 • leczenie chłoniaków złośliwych

Koordynator Oddziału
dr n.med. Jerzy Tujakowski

Kierownik Opieki Medycznej
mgr Maria Jolanta Wełna

Nasi lekarze