Czystość szpitalna – systemy zintegrowane na przykładzie rozwiązań Centrum Onkologii w Bydgoszczy

09 grudnia 2016

W dniu 8 grudnia 2016 roku w sali audytoryjnej Innowacyjnego Forum Medycznego odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Czystość szpitalna – systemy zintegrowane na przykładzie rozwiązań Centrum Onkologii w Bydgoszczy”. Organizatorami konferencji byli: Centrum Onkologii, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Oddział Bydgoski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki Zarządu Głównego PZITS.

Podczas pierwszej sesji konferencji można było wysłuchać prezentacji związanych z nadzorem epidemiologicznym, programem certyfikacji wg standardu „Czyste leczenie – Czysty Szpital”, zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi z występowania bakterii Legionella oraz kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie dostaw i usług dla placówek ochrony zdrowia.

Druga sesja poświęcona była rozwiązaniom systemowym stosowanym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, innowacyjnym technikom wykorzystywanym w zakresie utrzymania czystości w obiektach służby zdrowia oraz w monitorowaniu technologii dezynfekcji i sterylizacji szpitalnej.

Na koniec konferencji zainteresowani uczestnicy mogli obejrzeć Stację Łóżek Centrum Onkologii i zastosowane tam rozwiązania.

IMG_7420 IMG_7448 IMG_7458

IMG_7461 IMG_7469 IMG_7465

IMG_7451