Centrum Onkologii uzyskało pozytywną ocenę Ośrodka Akredytacyjnego

30 maja 2019

Certyfikat Akredytacyjny 2019

W dniach 20-22.03.2019r. w Centrum Onkologii odbyła się wizyta akredytacyjna Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Akredytacja nakierowana jest na jakość i bezpieczeństwo opieki. Szpital, który uzyskuje pozytywną ocenę wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego cechuje się dobrym funkcjonowaniem i realizacją oczekiwań społecznych. Potwierdzeniem udzielenia akredytacji jest certyfikat, podpisywany przez Ministra Zdrowia. Po raz kolejny uzyskaliśmy status szpitala akredytowanego spełniając aż 91% standardów akredytacyjnych.