Zakupy do 30 000 euro

10.05.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów: Rapidlab 348, Rapidlab 1260 oraz Clinitek Advantus dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy