Zakupy do 30 000 euro

11.10.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę oleju opałowego i napędowego do magazynów paliw Centrum Onkologii.

 

 

28.09.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę przenośnego systemu infuzyjnego, jałowego, jednorazowego użytku.

 

 

01.09.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usługi utrzymania terenów zewnętrznych Centrum Onkologii w okresie zimowym 2017/2018

 

 

08.08.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę artykułów spożywczych dla Hotelu Pozyton

 

 

31.07.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na zakup wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do analizatorów: ACLTOP 500 i ACLTOP 300 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

06.06.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych oraz wykonania bieżących napraw posiadanych aparatów do znieczuleń wraz z wyposażeniem firmy Drager

 

 

10.05.2017 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów: Rapidlab 348, Rapidlab 1260 oraz Clinitek Advantus dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy