Konkursy ofert

11.10.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, wyższy i średni personel medyczny w :

I.      Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku,
II.      Zakładach:
1.   Fizyki Medycznej,
2.   Radioterapii we Włocławku;
III.      Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.

 

 

 

 

22.06.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i wyższy personel medyczny w  Zakładzie Rehabilitacji, Fizyki Medycznej, Pracowni Radiochirurgii i Radioterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz w Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku.

zobacz wynik postępowania

zobacz wynik postępowania

Unieważnienie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie grupy 3

 

 

 

19.04.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w okresie 02.05.2018-31.12.2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej oraz w Poradni i pracowni urologicznej

 

 

 

16.02.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora Oddziału.

 

zobacz wynik postępowania

 

25.12.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:

I  Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno - Leczniczym we Włocławku

 

zobacz wynik postępowania

 

12.12.2017 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

I Oddziale: 

  1. Chemioterapii

II Ambulatorium Chemioterapii;

III Poliklinice Centrum:

  1. Poradni Onkologicznej 

    wynik postępowania

22.11.2017 – Ogłoszenie wyniku konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i wyższy personel medyczny.

zobacz wynik

23.03.2017 – Ogłoszenie wyniku konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

08.03.2017 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

21.02.2017 – Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku