Konkursy ofert

12.12.2017 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

I Oddziale: 

 1. Chemioterapii

II Ambulatorium Chemioterapii;

III Poliklinice Centrum:

 1. Poradni Onkologicznej.

22.11.2017 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i wyższy personel medyczny.

23.03.2017 – Ogłoszenie wyniku konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

08.03.2017 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

21.02.2017 – Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

09.02.2017 – Ogłoszenie wyniku konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

18.01.2017 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

23.12.2016 – Ogłoszenie wyniku konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

zobacz wynik

23.12.2016 – Ogłoszenie wyniku konkursu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

na udzielenie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Onkologii.

02.12.2016 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2017-2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i wyższy personel medyczny w:

 1. Oddziale Klinicznym Radioterapii
 2. Zakładach:
  • Radioterapii
  • Fizyki Medycznej
  • Medycyny Nuklearnej
 3. Poliklinice w Poradni Radioterapii
 4. Centrum Diagnostyczno-Leczniczym - Filia we Włocławku
  • Ambulatorium Chemioterapii
  • Poradni Onkologicznej
  • Gabinecie Laryngologicznym
 5. Zakładzie Radioterapii we Włocławku

Informacja o zmianie formularza - załącznik nr 3