Konkursy ofert

03.12.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Ogłoszenie

WYNIK KONKURSU

 

26.11.2019 – Ogłoszenie konkursu

18.11.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń - od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku

 

 

 

 

18.10.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, wyższy i średni personel medyczny.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

WYNIK I KONKURSU

wynik konkursu

SWKO 

Formularz oferty - zał nr 1 SWKO 

Oświadczenie- zał nr 2 SWKO  

WYMAGANIA ZAŁ. NR 4 DO SWKO

UMOWA ŚWIADCZENIA 

UMOWA KOORDYNATOR

Sprostowanie nr 1

odpowiedź na zapytanie nr 1

odpowiedź na zapytanie nr 2

odpowiedź na zapytanie nr 3

odp na zapytanie nr 4

odp na zapytania nr 5

zmiana swko Formularz 19 i 24

Grupa 19- Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej 

Grupa 24- Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii- diagności

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana SWKO nr 4 ubezpieczenie

zmiana nr 5 swko Formularz 25c i 31.7

Grupa 31.7 Genetyk          Grupa 25c- Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia- genetyk

zmiana SWKO nr 6 Formularz 5

odp na zapytania nr 6

Grupa-5-Oddział-Kl.-Urologii-Onkologicznej

odp na zapytania nr 7

 

 

 

 

 

19.07.2019 – Ogłoszenie konkursu – UNIEWAŻNIONY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie specjalistycznych badań w zakresie wykonywania badań genetycznych w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia

Termin udzielania świadczeń - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.

 

 

 

 

19.03.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno - Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

Termin udzielania świadczeń - od 01.04.2019 roku do 31.03.2021 roku.

 

 

 

 

24.01.2019 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę radioterapii onkologicznej w Oddziale Radioterapii, Zakładzie Radioterapii, Poradni Radioterapii, Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku i Zakładzie Radioterapii we Włocławku (Grupa I).

 

 

 

 

18.12.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Poradni Endokrynologicznej w Poliklinice Centrum Onkologii.

 

 

 

 

27.11.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 01.01.2019-31.12.2020.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie badań laboratoryjnych

 

 

 

 

27.11.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej (Grupa I ), w tym:
a)  Poradni Ginekologii Onkologicznej w Poliklinice,
b)  Gabinecie Ginekologicznym w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku,
-  średni personel medyczny (pielęgniarkę) w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku (Grupa II).