Konkursy ofert

27.11.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 01.01.2019-31.12.2020.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie badań laboratoryjnych

 

 

 

 

27.11.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej (Grupa I ), w tym:
a)  Poradni Ginekologii Onkologicznej w Poliklinice,
b)  Gabinecie Ginekologicznym w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku,
-  średni personel medyczny (pielęgniarkę) w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku (Grupa II).

 

 

 

 

23.11.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 01.01.2019-31.12.2020.

Przedmiotem   zamówienia   jest   udzielanie   specjalistycznych badań z zakresu badań mikrobiologicznych.

 

 

 

 

23.11.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Przedmiotem   zamówienia   jest   udzielanie   świadczeń zdrowotnych przez wyższy personel medyczny  w Zakładzie Rehabilitacji.

 

 

 

 

31.10.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Przedmiotem   zamówienia   jest   koordynacja i udzielanie   świadczeń   zdrowotnych   przez   lekarza specjalistę w :
I.      Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku.

 

 

 

 

31.10.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w latach 2018-2019.

Przedmiotem   zamówienia   jest   udzielanie   świadczeń   zdrowotnych   przez   lekarza w :
I.      Oddziale Klinicznym Onkologii, w tym:
a)   Poradni Onkologicznej w Poliklinice,
b)   Poradni Onkologicznej w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku,
c)    Ambulatorium Chemioterapii.

 

 

 

 

25.10.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych.

Przedmiotem   zamówienia   jest   udzielanie   świadczeń   zdrowotnych   przez   lekarzy i wyższy personel medyczny w :
I.      Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej, w tym:
a)   Poradni Ginekologii Onkologicznej w Poliklinice,
b)   Gabinecie Ginekologicznym w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku,
II.      Zakładzie Fizyki Medycznej.

 

 

 

 

11.10.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, wyższy i średni personel medyczny w :

I.      Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku,
II.      Zakładach:
1.   Fizyki Medycznej,
2.   Radioterapii we Włocławku;
III.      Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.

 

 

 

 

22.06.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza i wyższy personel medyczny w  Zakładzie Rehabilitacji, Fizyki Medycznej, Pracowni Radiochirurgii i Radioterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz w Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku.

zobacz wynik postępowania

zobacz wynik postępowania

Unieważnienie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie grupy 3

 

 

 

19.04.2018 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w okresie 02.05.2018-31.12.2019.

Rodzaj świadczeń: Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej oraz w Poradni i pracowni urologicznej