Karta onkologiczna

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) zwana kartą onkologiczną jest specjalnym skierowaniem wydawanym przez lekarzy podstawowej opieki medycznej lub lekarzy z poradni specjalistycznych.

Pacjent, który otrzyma kartę onkologiczną i zgłosi się do godziny 12.00 do Recepcji w budynku Polikliniki Centrum, ma zagwarantowane przyjęcie przez lekarza w poradni Polikliniki tego samego dnia.

Karta onkologiczna zapewnia również Pacjentom uprzywilejowanie w terminach rejestracji na badania dodatkowe do 7-10 dni, co powoduje skrócenie czasu koniecznej diagnostyki do 7 tygodni (w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest to realizowane aż u 95% Pacjentów z kartą onkologiczną). Karta DiLO powoduje uprzywilejowanie diagnostyki do momentu rozpoczęcia leczenia.

Po zdiagnozowaniu nowotworu rozpoczyna się proces leczenia onkologicznego zgodnie z zasadami obecnie obowiązującej wiedzy medycznej. Wizyty kontrolne po leczeniu odbywają się stosownie do aktualnych wytycznych Centrum Onkologii.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy prowadzi diagnostykę i leczenie następujących nowotworów złośliwych:

 • rak piersi – poradnia onkologiczna w zakresie nowotworów piersi lub poradnia chorób piersi, czynne codziennie
 • nowotwory żeńskich narządów płciowych – poradnia ginekologii onkologicznej, preferowany jest przyjazd w poniedziałki na godz. 8.00 lub pacjentki z rakiem jajnika w środy na godzinę 8.00 (komisja lekarska)
 • nowotwory płuc i klatki piersiowej – poradnia torakochirurgiczna, poniedziałek od godziny 14.00, od wtorku do piątku w godzinach 10.00-14.00
 • nowotwory układu moczowego i męskich narządów płciowych – poradnia urologiczna, codziennie od godziny 10.00
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica, wątroba, trzustka) – preferowana jest poradnia chirurgii onkologicznej czynna codziennie, lub poradnia gastroenterologiczna czynna 3 razy w tygodniu
 • czerniaki skóry – poradnia chirurgii onkologicznej
 • nowotwory mózgu (po diagnostyce/leczeniu w ośrodku neurochirurgicznym) – poradnia radioterapii, jeżeli Pacjent/-ka nie ma decyzji komisji lekarskiej
 • nowotwory tarczycy – poradnia endokrynologiczna, czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w piątek od godziny 10.30
 • nowotwory twarzoczaszki i górnych dróg oddechowych – poradnia laryngologiczna, od poniedziałku do czwartku, jednak lepszym rozwiązaniem jest zgłaszanie się Pacjentów do poradni laryngologicznych przy szpitalach, które mają do dyspozycji oddział laryngologii
 • chłoniaki – poradnia onkologiczna, Centrum Onkologii nie zajmuje się leczeniem białaczek oraz innych chorób hematologicznych z wyjątkiem chłoniaków
 • podejrzenie mięsaków tkanek miękkich i kości – preferowana jest poradnia chirurgii onkologicznej

Biuro Obsługi Pacjenta

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
tel. (052) 374 38 88
 

Telefoniczna Informacja Medyczna

poniedziałek – piątek 7.00 – 17.00
tel. (052) 374 31 10
 

Do Polikliniki Centrum Onkologii można zarejestrować się:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00 w RECEPCJI w budynku Polikliniki
 • telefonicznie za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Medycznej.
Koordynator Polikliniki Centrum
dr n. med. Piotr Cisowski
(52) 374 32 64
 
Kierownik Opieki Medycznej
mgr Renata Matyjasek
(52) 374 32 86
 
Kierownik Centrum Diagnostyczno-Leczniczego
mgr Agnieszka Lenarczyk
 
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku
poniedziałek – piątek 7.00-18.00
(54) 230 13 00

 

Pacjentów z Włocławka i okolic oraz powiatów na południe od województwa kujawsko-pomorskiego zachęcamy do korzystania z diagnostyki/leczenia w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku ul. Królewiecka 2 (filia Centrum Onkologii). Telefon do Recepcji: 54 230 13 00 lub do Zespołu Komunikacji w Bydgoszczy 52 374 31 10.