Po prostu najlepszy

25 lutego 2020

Prof. Janusz Kowalewski był gościem poniedziałkowej sesji sejmiku. Został uhonorowany przez marszałka Piotra Całbeckiego oraz przewodniczącą sejmiku województwa Elżbietę Piniewską za zdobycie tytułu Menedżera Roku 2019 w Ochronie Zdrowia. Dyrektor otrzymał także gratulacje od władz województwa za wzorowe kierowanie lecznicą.

Na przestrzeni lat Centrum Onkologii stało się jednym z najbardziej utytułowanych ośrodków onkologicznych w kraju i w Europie. W placówce wdrożonych zostało wiele nowatorskich rozwiązań poprawiających jakość i dostępność usług medycznych. Działaniom tym konsekwentnie towarzyszy teza „Jesteśmy dla Ciebie”.  Szpital posiada światowej klasy wielospecjalistyczny sprzęt medyczny. Dzięki niemu pacjentom zostaje zapewniona wieloaspektowa profilaktyka, szeroko pojęta diagnostyka oraz kompleksowa terapia przeciwnowotworowa: małoinwazyjne zabiegi operacyjne, radioterapia stereotaktyczna, brachyterapia, a także nowoczesna chemioterapia, w tym również współczesne programy lekowe. Od momentu otwarcia Innowacyjnego Forum Medycznego w 2018r. placówka dysponuje możliwością terapii opartej na analizie genów nowotworu.

W ostatnich latach dużą uwagę skupiono na dokumentowaniu procesu leczenia poprzez pełne skomputeryzowanie placówki. Dokumentacja chorych, zlecenia lekarskie, wyniki diagnostyczne przesyłane są drogą elektroniczną.