19.08.2019 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

19 sierpnia 2019

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na:

Świadczenie usług asysty technicznej oraz prawa dostępu do aktualizacji systemu magazynowego części szarej, zwanego dalej systemem IMPULS EVO