19.07.2019 – Ogłoszenie konkursu – UNIEWAŻNIONY

19 lipca 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie specjalistycznych badań w zakresie wykonywania badań genetycznych w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia

Termin udzielania świadczeń - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.