18.12.2018 – Ogłoszenie konkursu

18 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w 2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Poradni Endokrynologicznej w Poliklinice Centrum Onkologii.