18.10.2019 – Ogłoszenie konkursu

18 października 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, wyższy i średni personel medyczny.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

WYNIK I KONKURSU

wynik konkursu

SWKO 

Formularz oferty - zał nr 1 SWKO 

Oświadczenie- zał nr 2 SWKO  

WYMAGANIA ZAŁ. NR 4 DO SWKO

UMOWA ŚWIADCZENIA 

UMOWA KOORDYNATOR

Sprostowanie nr 1

odpowiedź na zapytanie nr 1

odpowiedź na zapytanie nr 2

odpowiedź na zapytanie nr 3

odp na zapytanie nr 4

odp na zapytania nr 5

zmiana swko Formularz 19 i 24

Grupa 19- Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej 

Grupa 24- Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii- diagności

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana SWKO nr 4 ubezpieczenie

zmiana nr 5 swko Formularz 25c i 31.7

Grupa 31.7 Genetyk          Grupa 25c- Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia- genetyk

zmiana SWKO nr 6 Formularz 5

odp na zapytania nr 6

Grupa-5-Oddział-Kl.-Urologii-Onkologicznej

odp na zapytania nr 7