06.03.2020 – Ogłoszenie konkursu

06 marca 2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w latach 2020-2024

Rodzaj świadczeń: Lecznictwo szpitalne oraz Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:

  1. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
  2. Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii
  3. Zakładzie Rehabilitacji
  4. Oddział Kliniczny Radioterapii/ Zakład Radioterapii/ Poradnia Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy/ Centrum Diagnostyczno- Lecznicze we Włocławku/ Zakład Radioterapii we Włocławku
  5. Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

OGŁOSZENIE