01.04.2019 – Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

02 kwietnia 2019

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
85-796 Bydgoszcz 
ul. dr I. Romanowskiej 2 
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

„Dostawa, montaż i uruchomienie pomp infuzyjnych objętościowych - 21 szt. oraz pompy skrzykawkowej - 1 szt. dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy"